Ekstraarbejder vedrørende byggeri

Uanset hvor velforberedt et byggeri er opstår der ofte situationer, som der ikke er taget højde for. Byggeprojektet bliver således ofte lidt større end oprindeligt planlagt. Spørgsmålet er herefter hvem, der skal betale disse ekstraarbejder.

Aftalesedler i byggesager

Ekstraarbejdet kan aftales på såkaldte aftalesedler, hvor en beskrivelse af ekstraarbejdets omfang og pris kan fremgå. Aftalesedlerne underskrives af af bygherre og entreprenør inden arbejdet iværksættes. Såfremt du som entreprenør ikke har dokumentation for, at der er aftalt ekstraarbejder kan det være vanskeligt og omkostningstungt at få betaling for arbejdet.

Vi rådgiver gerne om hvordan man undgår tvister om ekstraarbejder. Kontakt advokat Thorsten Lauridsen såfremt du ønsker rådgivning vedrørende entrepriseret og byggesager.